Η Εικονική Κοινότητα Δοκιμασίας αποτελείται από ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του δέρματος και των συναφών ειδών και στοχεύει στην ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσης και εμπειριών. Θα χρησιμεύσει επίσης ως πλατφόρμα για τον διαγωνισμό καινοτόμων προϊόντων δέρματος που θα οδηγήσει, στο τέλος του έργου, στην έναρξη μιας εκστρατείας χρηματοδότησης crowdfunding για τους νικητές του διαγωνισμού για τα πιο καινοτόμα προϊόντα δέρματος. Επιπλέον, η εικονική κοινότητα θα φιλοξενήσει ένα Δεκάλογο οφελών που απορρέουν από τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και κατάρτισης στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων δέρματος.

RealHome Forums

  • Forum
  • Topics
  • Posts
  • Last Post
  • Qualification of the leather industry workforce
   Is the workforce employed today by leather companies overqualified or underqualified in terms of skills and competences? And if they are underqualified what would be the areas to reinforce? Technology, quality, environment, research and innovation?
  • 0
  • 0
  • No Topics

  • What are the main challenges of the European Leather industry?
   The leather industry, as a global industry, is in a fast changing business environment that is particularly challenging for SME. In order to remain competitive, companies must be able to adapt to these changes. Shortage of raw materials, the globalization of production, environmental reasons, and the change of the profile of the leather industry outside EU reshaped the model for leather production in Europe. Are there other challenges?
  • 0
  • 0
  • No Topics