Leatherseller main image

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  1. Μια έκθεση, με βάση βιβλιογραφική έρευνα και έρευνα πεδίου, η οποία θα απεικονίζει την τρέχουσα κατάσταση για την βιομηχανία δέρματος και των συναφών ειδών.
  2. Ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) για το Νέο Διευθυντή σε Αποδοτικές και Καινοτόμες ΜΜΕ δέρματος.
  3. To MOOC για το «Διευθυντής σε μια Αποδοτική και Καινοτόμο Εταιρία Δέρματος»: Μια ελεύθερα προσβάσιμη και ανοιχτής άδειας χρήσης πλατφόρμα εκπαίδευσης αφιερωμένη στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των διευθυντών και δυνητικών διευθυντών.
  4. Μια Εικονική Κοινότητα Δοκιμασίας, μια κοινότητα αποτελούμενη από ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του δέρματος και των συναφών ειδών.
  5. Ένας Δεκάλογος των οφελών που απορρέουν από τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και κατάρτισης.

Οι στόχοι αυτοί μεταφράζονται στα ακόλουθα αποτελέσματα:

Ο1. Έκθεση Ανάλυσης Αναγκαιότητας και Τρέχουσας Κατάστασης

Αυτή η έκθεση αποτελεί μια συγκριτική μελέτη του κλάδου δέρματος. Περιλαμβάνει:
1) Ιστορική ανάλυση και ανάλυση περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών δεδομένων και των τάσεων του δέρματος και των συναφών κλάδων στην Ευρώπη
2) Ανάλυση των υφιστάμενων κλαδικών εκθέσεων και εγγράφων που ασχολούνται με τις δεξιότητες και τις ανάγκες κατάρτισης στον τομέα της βιομηχανίας δέρματος και των συναφών ειδών.
3) Εντοπισθέντα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε επαγγελματίες του δέρματος.
4) Εντοπισθέντα MOOC στον τομέα του δέρματος και των συναφών ειδών.
5) Βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ που σχετίζονται με την καινοτομία και αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης στις βιομηχανίες δέρματος και επιτυχημένες εμπειρίες συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ, ερευνητικών κέντρων και κέντρων κατάρτισης για την ανάπτυξη προϊόντων.
6) Εκτιμώμενες εκπαιδευτικές ανάγκες των υφιστάμενων διευθυντών των βιομηχανιών δέρματος και συναφών ειδών.
7) Εκτιμώμενες εκπαιδευτικές ανάγκες των δυνητικών διευθυντών των βιομηχανιών δέρματος και συναφών ειδών.
8) Απόψεις εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με τις ανάγκες του κλάδου.

Ο2. Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) για το Νέο Διευθυντή σε Αποδοτικές και Καινοτόμες ΜΜΕ Δέρματος.

Στόχος αυτού του αποτελέσματος είναι να δημιουργήσει το περιεχόμενο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) του Νέου Διευθυντή σε αποδοτικές και καινοτόμες MME δέρματος, έναν περιγραφέα προσόντων με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα, ανεξάρτητα από το πως ή που αυτά επιτυγχάνονται, σε συνδυασμό με μονάδες ECVET (Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων). Το ΕΠΠ θα χρησιμεύσει ως εργαλείο αναφοράς για τη σύγκριση των επιπέδων προσόντων των διαφόρων συστημάτων επαγγελματικών προσόντων και για την προώθηση τόσο της διά βίου μάθησης όσο και των ίσων ευκαιριών στην κοινωνία της γνώσης, καθώς και την περαιτέρω ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας με σεβασμό στην πλούσια ποικιλομορφία των Εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων.

O3. MOOC για το «Διευθυντής σε μια Αποδοτική και Καινοτόμο Εταιρία Δέρματος»
Ο κύριος στόχος του MOOC είναι να βελτιώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των διευθυντών (υφιστάμενων και μελλοντικών) των βιομηχανιών δέρματος και των συναφών ειδών. Το MOOC θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο, με ανοικτή άδεια χρήσης και το περιεχόμενό του θα κατασκευαστεί γύρω από τα αποτελέσματα του Ο1.

Ο4. Εικονική Κοινότητα Δοκιμασίας,

Η Εικονική Κοινότητα Δοκιμασίας αποτελείται από ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του δέρματος και των συναφών ειδών και στοχεύει στην ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσης και εμπειριών. Θα χρησιμεύσει επίσης ως πλατφόρμα για τον διαγωνισμό καινοτόμων προϊόντων δέρματος που θα οδηγήσει, στο τέλος του έργου, στην έναρξη μιας εκστρατείας χρηματοδότησης crowdfunding για τους νικητές του διαγωνισμού για τα πιο καινοτόμα προϊόντα δέρματος. Επιπλέον, η εικονική κοινότητα θα φιλοξενήσει ένα Δεκάλογο οφελών που απορρέουν από τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και κατάρτισης στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων δέρματος.