leathersciencePrzemysł skórzany działa w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym, co stawia szczególne wyzwania zwłaszcza przed MŚP. Aby pozostać konkurencyjnymi, firmy muszą umieć dostosować się do tych zmian. Niedostatek surowców, globalizacja produkcji, ochrona środowiska oraz zmiana profilu przemysłu skórzanego w krajach spoza EU zmieniły model produkcji wyrobów skórzanych w Europie.

Europa pozostaje liderem branży mody, projektowania i jakości oraz innowacji naukowo-technologicznych. Pojawiają się nowe możliwości wynikające z zastosowania nowych technologii, innowacyjnych materiałów i nowych modeli biznesowych. W tym kontekście, należy przedefiniować wymagania dotyczące kwalifikacji niezbędnych w przemyśle skórzanym, aby na rynku pracy mogli pojawić się profesjonaliści o wysokich kwalifikacjach.

Celem projektu LEAMAN jest stworzenie instrumentów umożliwiających zmiany w przemyśle skórzanym oraz zaproponowanie menedżerom w tej branży, obecnym i przyszłym, najnowszej wiedzy i narzędzi.