O1. Raport de cercetare asupra analizei nevoilor şi a stadiului actual

Acest raport reprezintă un studiu comparativ al sectorului de pielărie. Acesta include:
1) Analiza de fundal şi de context ce include date statistice şi tendinţe ale industriei de pielărie şi ale industriilor conexe din Europa;
2) Analiza rapoartelor şi documentelor sectoriale existente care au de a face cu aptitudinile şi nevoile de instruire din industria de pielărie şi industriile conexe;
3) Programe de instruire identificate dedicate profesioniştilor din industria de pielărie;
4) Cursuri online deschise şi în masă (MOOC) identificate pentru sectorul de pielărie şi sectoarele conexe;
5) Bune practici la nivelul UE referitoare la inovare şi sisteme de management eficiente în industria de pielărie şi experienţe reuşite de cooperare pentru dezvoltarea produselor între IMM-uri, centre de cercetare şi centre de instruire;
6) Nevoile percepute privind instruirea managerilor din industria de pielărie şi industriile conexe;
7) Nevoile percepute privind instruirea potenţialilor manageri din industria de pielărie şi industriile conexe;
8) Contribuţii ale experţilor şi profesioniştilor VET privind nevoile sectorului.


Rezumat


Analiza nevoilor & stadiul tehnic actual (Partea 1 – Cercetare documentară)


Analiza nevoilor & stadiul tehnic actual (Partea 2 – Cercetare de teren)