Leatherseller main image

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Un raport de cercetare, pe baza cercetării documentare şi de teren, care să descrie stadiul actual al industriei de pielărie şi al industriilor conexe;
  2. Cursul online deschis şi în masă (MOOC) „Manager al unei întreprinderi eficiente şi inovatoare din industria de pielărie”: platformă de instruire cu acces şi licenţă deschise dedicată îmbunătăţirii cunoştinţelor şi aptitudinilor managerilor şi potenţialilor manageri;
  3. O Comunitate virtuală pentru provocări, o comunitate formată din părţi interesate relevante active în sectorul de pielărie şi în sectoarele conexe;
  4. Un Decalog al beneficiilor derivate din colaborarea dintre companii, centre de cercetare şi de instruire.

Aceste obiective se transpun în următoarele produse:

O1. Raport de cercetare asupra analizei nevoilor şi a stadiului actual

Acest raport reprezintă un studiu comparativ al sectorului de pielărie. Acesta include:
1) Analiza de fundal şi de context ce include date statistice şi tendinţe ale industriei de pielărie şi ale industriilor conexe din Europa;
2) Analiza rapoartelor şi documentelor sectoriale existente care au de a face cu aptitudinile şi nevoile de instruire din industria de pielărie şi industriile conexe;
3) Programe de instruire identificate dedicate profesioniştilor din industria de pielărie;
4) Cursuri online deschise şi în masă (MOOC) identificate pentru sectorul de pielărie şi sectoarele conexe;
5) Bune practici la nivelul UE referitoare la inovare şi sisteme de management eficiente în industria de pielărie şi experienţe reuşite de cooperare pentru dezvoltarea produselor între IMM-uri, centre de cercetare şi centre de instruire;
6) Nevoile percepute privind instruirea managerilor din industria de pielărie şi industriile conexe;
7) Nevoile percepute privind instruirea potenţialilor manageri din industria de pielărie şi industriile conexe;
8) Contribuţii ale experţilor şi profesioniştilor VET privind nevoile sectorului.

O2. Cadrul european al calificărilor (EQF) pentru Noul Manager al IMM-urilor Eficiente şi Inovatoare din Domeniul Pielăriei

Obiectivul acestui rezultat este de a crea conţinutul pentru Cadrul european al calificărilor (EQF) pentru Noul manager al IMM-urilor eficiente şi inovatoare din domeniul pielăriei; un descriptor de calificări pe baza rezultatelor învăţării, indiferent de modul sau de locul în care acestea sunt obţinute, cu scoruri ECVET. Acest EQF va servi ca instrument de referinţă pentru a compara nivelurile de calificare ale diferitelor sisteme de calificare şi pentru a promova atât învăţarea continuă şi oportunităţile egale în societatea bazată pe cunoaştere, cât şi continuarea integrării pieţei de muncă europene, respectând în acelaşi timp diversitatea sistemelor naţionale de educaţie.

O3. Cursul online deschis şi în masă (MOOC) „Manager al unei întreprinderi eficiente şi inovatoare din industria de pielărie”
Principalul obiectiv al cursului online deschis şi în masă (MOOC) „Manager al unei întreprinderi eficiente şi inovatoare din industria de pielărie” este de a îmbunătăţi cunoştinţele şi aptitudinile managerilor (şi potenţialilor manageri) din industria de pielărie şi din industriile conexe. Cursul va fi cu acces gratuit şi licenţă deschisă, iar conţinutul acestuia va fi conceput pe baza rezultatelor din O1.

O4. Comunitatea virtuală pentru provocări

Comunitatea virtuală pentru provocări este formată din părţi interesate relevante, active în sectorul pielăriei şi în sectoarele conexe şi are ca scop facilitarea schimbului de informaţii, cunoştinţe şi experienţă. Aceasta va servi, de asemenea, şi ca platformă pentru competiţia de produse inovatoare din piele, care, la finalul proiectului, va duce la lansarea unei campanii de finanţare colectivă solidară (crowd funding) în sprijinul câştigătorilor competiţiei pentru cele mai inovatoare produse din piele. În plus, comunitatea virtuală va găzdui un Decalog al beneficiilor derivate din colaborarea dintre companii, centre de cercetare şi de instruire în scopul dezvoltării unor produse inovatoare din piele.