leatherscienceIndustria de pielărie, ca industrie globală, activează într-un mediu de afaceri în rapidă schimbare, în special dificil pentru IMM-uri. Pentru a rămâne competitive, companiile trebuie să fie capabile să se adapteze la aceste schimbări. Deficitul de materie primă, globalizarea producţiei, considerentele ecologice şi schimbarea profilului industriei de pielărie din afara UE au remodelat sistemul de referinţă pentru fabricarea pielii în Europa.

Europa rămâne însă liderul în modă, design şi calitate, precum şi în inovare ştiinţifică şi tehnologică. Noi oportunităţi iau naştere din exploatarea noilor tehnologii, noilor materiale inovatoare şi noilor modele de afaceri. În acest context, cerinţele de calificare necesare pentru munca în industria de pielărie europeană se cer redefinite pentru a revigora piaţa muncii cu profesionişti înalt calificaţi.

LEAMAN are obiectivul de a oferi instrumentele necesare pentru reingineria industriei de pielărie şi de a oferi managerilor existenţi şi aspiranţi din industria de pielărie cele mai noi informaţii şi instrumente de cunoaştere.