Ο κύριος στόχος του MOOC είναι να βελτιώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των διευθυντών (υφιστάμενων και μελλοντικών) των βιομηχανιών δέρματος και των συναφών ειδών. Το MOOC θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο, με ανοικτή άδεια χρήσης και το περιεχόμενό του θα κατασκευαστεί γύρω από τα αποτελέσματα του Ο1.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο MOOC εδώ: