cticCTIC  – Centro Tecnológico das Indústrias do Couro (PT)

www.ctic.pt

CTIC – Το Πορτογαλικό Τεχνολογικό Κέντρο για τη Βιομηχανία Δέρματος δημιουργήθηκε επισήμως το 1992, με πρωτοβουλία των εταιρειών παραγωγής δέρματος, του κλαδικού Συνδέσμου και επίσης με συμμετοχή του πορτογαλικού κράτους. Το CTIC παρέχει επιστημονική και τεχνολογική υποστήριξη στον κλάδο, αναλαμβάνοντας έναν πρωτεύοντα ρόλο στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και διαδικασιών, στην έρευνα και ανάπτυξη και στη διατήρηση του περιβάλλοντος που οδηγεί τον κλάδο στην τεχνολογική εξειδίκευση, την καινοτομία, τον εξορθολογισμό των διεργασιών, τη μείωση του κόστους, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη διαφοροποίηση.

incdtps


INCDTP –  Institutul National De Cercetare-Dezvoltare Pentru Textile Si Pielarie (RO)

www.certex.ro

Το Ινστιτούτο Ερευνών Δέρματος και Υποδημάτων (ICPI) είναι το τμήμα του Εθνικού Ινστιτούτου Έρευνας και Ανάπτυξης για την Κλωστοϋφαντουργία και το Δέρμα (INCDTP) που ιδρύθηκε στο Βουκουρέστι το 1951. Στη Ρουμανία το INCDTP-ICPI διαθέτει μοναδική τεχνογνωσία και εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της επεξεργασίας δερμάτων, την κατασκευή παπουτσιών και τα συναφή πεδία. Τα τελευταία χρόνια, η δυναμική και ολοκληρωμένη παρουσία του Ινστιτούτου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο επέτρεψε την ανάπτυξη και προώθηση διεπιστημονικής εφαρμοσμένης έρευνας στις ακόλουθες κατευθύνσεις Ε & Α: Οικολογικές καινοτόμες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά για τη βιομηχανία δέρματος, ελαστικών και υποδημάτων. Ανακύκλωση αποβλήτων στους τομείς του δέρματος και των υποδημάτων για παραγωγή παραπροϊόντων προστιθέμενης αξίας. Προηγμένα βιοϋλικά με βάση το κολλαγόνο με εφαρμογές στην ιατρική, τη φαρμακευτική και τα καλλυντικά. Ιατρικά υποδήματα που χρησιμοποιούνται στη συντηρητική θεραπεία της παθομηχανικής του κάτω άκρου. Μελέτες σχετικά με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και την αξιολόγηση του βαθμού διάσπασης, διαδικασίες διατήρησης και επεξεργασίας / υλικά για την αποκατάσταση ιστορικών αντικειμένων με βάση το κολλαγόνο. Δια βίου μάθηση και επανεκπαίδευση για νέες εξελίξεις δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον τομέα των δερμάτων και υποδημάτων. Μελέτες και στρατηγικές για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου δέρματος και υποδημάτων και της ικανότητας ΕΑΚ. Βελτίωση της βιωσιμότητας του κλάδου των δερμάτων και των υποδημάτων μέσω ολοκληρωμένου ελέγχου ποιότητας και παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με κατεύθυνση την οικολογική αποδοτικότητα.

ciape-logo


CIAPE – Centro Italiano Per L’apprendimento Permanente (IT)

www.ciape.it

Το CIAPE είναι το Ιταλικό Εθνικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, ένας μη κερδοσκοπικός ιδιωτικός οργανισμός. Το CIAPE είναι ένας καινοτόμος οργανισμός, που γεννήθηκε με στόχο να οδηγήσει στην επιτυχία μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινότητα. Πιστεύουμε ότι μόνο η διά βίου μάθηση εγγυάται την ατομική ανταγωνιστικότητα σε μια παγκόσμια αγορά εργασίας. Η CIAPE πραγματοποιεί δραστηριότητες κατάρτισης για την ανάπτυξη και επικύρωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που απαιτούνται στη μελλοντική αγορά εργασίας. Τομείς εξειδίκευσης:

  • Κοινωνικές έρευνες για δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πεδία: νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας, καινοτόμα μέσα μάθησης, πιστοποίηση άτυπης μάθησης, αυτοβιογραφικές μεθοδολογίες, ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και διαχείριση της διαφορετικότητας.
  • Εκπαίδευση ad hoc για ενήλικες και επιχειρήσεις, σε τάξη και στο διαδίκτυο (πλατφόρμα DL, κινητές λύσεις μάθησης για ανάπτυξη μη τυπικών δεξιοτήτων).
  • Αναγνώριση και πιστοποίηση των γνώσεων που αποκτώνται μέσω της ανεπίσημης και άτυπης μάθησης.
  • Σχεδιασμός έργων της ΕΕ.

virtual-campus


Virtual Campus (PT)

www.virtual-campus.eu

Η Virtual Campus είναι μια ΜΜΕ ανάπτυξης, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής στους τομείς των Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίας Μάθησης. Το όραμά της είναι να προωθήσει ενεργά την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Γνώσης υποστηρίζοντας δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης στρατηγικών και έργων που οδηγούν σε αυξημένα κοινωνικά οφέλη. Το προσωπικό της Virtual Campus αποτελεί μια πολυεπιστημονική ομάδα με ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε τομείς όπως η Εκπαίδευση, η Ψυχολογία, η Μηχανική, η Διοίκηση και τα Πληροφοριακά Συστήματα. Η Virtual Campus έχει δημιουργήσει με επιτυχία πολυμέσα ηλεκτρονικής μάθησης για διάφορες πλατφόρμες (επιτραπέζιους υπολογιστές, κινητά, tablet) σε διαφορετικά περιβάλλοντα (σε απευθείας σύνδεση, αυτόνομο) για διαφορετικούς σκοπούς (επαγγελματική κατάρτιση, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ανώτατη εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Ευρωπαϊκά έργα, συμβάσεις πελατών). Επί του παρόντος, η VC επικεντρώνεται στη χρήση των Σοβαρών Παιχνιδιών (Serious Games) και Εικονικών Περιβαλλόντων για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση και προωθεί αρκετά προϊόντα για διαφορετικές ομάδες-στόχους. Η Virtual Campus είναι επίσης ένας από τους ηγέτες του SEGAN, το Δίκτυο για τα Σοβαρά Παιχνίδια , μια ευρωπαϊκή ομάδα επαγγελματιών και εμπειρογνωμόνων στα Σοβαρά Παιχνίδια.


screenhunter_204-nov-25-20-29CRE.THI.DEV (GR)

http://www.crethidev.gr

Η CRE.THI.DEV είναι μία μη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων μέσω της έρευνας και της υλοποίησης μελετών καθώς και της ανάπτυξης σχεδίων δράσεων που προάγουν την τοπική και την κοινωνική οικονομία και κυρίως στα πεδία της απασχόλησης, της δια βίου μάθησης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της τοπικής ανάπτυξης. Η εταιρία διατηρεί στενή συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, την κυβέρνηση και τις επιχειρηματικές ενώσεις, προκειμένου να προωθήσει την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη μέσω της έρευνας και της ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινοτήτων για τα διαθέσιμα αναπτυξιακά έργα. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία οργανώνει και προωθεί μελέτες και ερευνητικά έργα, συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά έργα, συνεργάζεται με πανεπιστήμια, εταιρείες, κρατικές αρχές, τεχνολογικά κέντρα και οργανισμούς, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και επιχειρηματικές ενώσεις, εστιάζοντας στην ανταλλαγή γνώσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας.


instituto2INESCOP – Instituto Tecnologico Del Calzado Y Conexas (ES)

www.inescop.es

Η INESCOP είναι ένας οργανισμός υπηρεσιών για τις βιομηχανίες υποδημάτων και τις συναφών ειδών, που σχηματίστηκε από τις ίδιες τις εταιρείες αυτές, προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού τις τεχνολογικές δραστηριότητες που είναι κλαδικών συμφερόντων και οι οποίες δεν μπορούν να διεξαχθούν ξεχωριστά. Επί του παρόντος γνωστή ως Τεχνολογικό Ινστιτούτο Υποδημάτων και Σχετικών Βιομηχανιών, η INESCOP ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 1971 και εργάζεται ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με περισσότερες από 600 συνδεδεμένες εταιρείες σε ολόκληρη τη χώρα. Η INESCOP είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένη στη μεταφορά της γνώσης στους τομείς των υλικών, διεργασιών και τεχνολογιών. Σε γενικές γραμμές, διενεργούνται βραχυπρόθεσμα μαθήματα και συγκεκριμένες δράσεις για μεμονωμένες επιχειρήσεις. Οι τομείς εξειδίκευσης που προσφέρει η INESCOP σε προγράμματα κατάρτισης είναι: έλεγχος της ποιότητας υποδημάτων, τεχνολογία παραγωγής, υλικών, συγκόλλησης, δέψης και φινιρίσματος, περιβάλλον, εργαστήριο για τον έλεγχο της ποιότητας υποδημάτων, άνεση στα υποδήματα, καλλιτεχνικός σχεδιασμός υποδημάτων, coolhunting, σχεδιασμός υποδημάτων με τη βοήθεια υπολογιστή και σχεδιασμός με τη βοήθεια υπολογιστή καλαποδιού, τακουνιού και σόλας.

logo_frp_main


Fundacja Rozwoju Przedsiebiorczosci  – Foundation for Promotion of Entrepreneurship (PL) [video]

www.frp.lodz.pl

Το Ίδρυμα για την Προώθηση της Επιχειρηματικότητας (FPE) είναι ένα ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1991. Το FPE παρέχει υπηρεσίες κατάρτισης, παροχής συμβουλών και πληροφόρησης. Ως περιφερειακό κέντρο του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών για τις ΜΜΕ (KSU) και του Κέντρου Πληροφόρησης των Κοινοτήτων (GCI), το Ίδρυμα παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και παροχής συμβουλών στις επιχειρήσεις και στους ανθρώπους που σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Το FPE έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 33.000 ανθρώπους μέχρι στιγμής. Από το 2008 το FPE αποτελεί κέντρο του δικτύου Enterprise Europe Network. Το FPE ξεκινά δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των κέντρων Ε & Α, στην οικοδόμηση οικονομίας βασισμένης στη γνώση και στην προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Από την αρχή, το FPE υπήρξε εταίρος και συντονιστής πιλοτικών εθνικών και διεθνών έργων, στη σύγχρονη διαχείριση, την ανάπτυξη των εξαγωγών, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, την κλωστοϋφαντουργία, την προώθηση της επιστήμης και των επιστημονικών επιτευγμάτων, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την απασχολησιμότητα στην ΕΕ και πολλά άλλα.