O1. Raport z badania potrzeb szkoleniowych i sytuacji bieżącej

Raport jest analizą porównawczą przemysłu skórzanego i obejmuje następujące zagadnienia:
1) Analiza sytuacji, danych statystycznych i trendów w branżach powiązanych z przemysłem skórzanym w Europie;
2) Analiza dostępnych raportów i materiałów dotyczących kwalifikacji i potrzeb szkoleniowych w przemyśle skórzanym i powiązanych z nim branżach;
3) Zidentyfikowane programy szkoleń skierowanych do kadry zarządzającej w przemyśle skórzanym;
4) Zidentyfikowane kursy MOOC w przemyśle skórzanym i powiązanych z nim branżach;
5) Dobre praktyki UE związane z innowacyjnymi i skutecznymi systemami zarządzania w przemyśle skórzanym i powiązanych z nim branżach;
6) Zauważone potrzeby szkoleniowe menedżerów w przemyśle skórzanym i powiązanych z nim branżach;
7) Zauważone potrzeby szkoleniowe przyszłych menedżerów w przemyśle skórzanym i powiązanych z nim branżach;
8) Informacje od ekspertów i specjalistów od szkolenia zawodowego dot. potrzeb branży.


Synteza


Analiza potrzeb & obecna sytuacja (Część 1 – Analiza danych zastanych)

Analiza potrzeb & obecna sytuacja (Część 2 – Analiza badań ankietowych)