Consorţiul proiectului LEAMAN vă invită să participaţi la

Competiţia pentru produse inovative din piele!!

Scopul Competiţiei este de a promova produsele, serviciile, soluţiile sau tehnologiile inovative şi de a inspira creativitatea părţilor interesate.
Participanţii la competiţie pot căuta şi împărtăşi idei pentru crearea unor produse inovative din piele.

DESCĂRCAŢI REGULAMENTUL COMPLET AL COMPETIŢIEI

ÎNSCRIERE LA COMPETIŢIE

ÎNREGISTRAŢI UN PROIECT

DESCĂRCAŢI MODELUL DE PREZENTARE


§ 1. Scopul competiţiei
1.1. Scopul competiţiei este de a promova produsele, serviciile, soluţiile sau tehnologiile inovative şi de a inspira creativitatea părţilor interesate.

§ 2. Consorţiul competiţiei
2.1. Competiţia a fost anunţată de către
CTIC – Centro Tecnológico das Indústrias do Couro, Alcanena, Portugalia – coordonator
CRE.THI.DEV – Creative Thinking Development, Atena, Grecia
CIAPE – Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente, Roma, Italia
FPE – Foundation for Promotion of Entrepreneurship, Lodz, Polonia
INCDTP – ICPI Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie, Bucureşti, România
INESCOP – Instituto Tecnologico del Calzado y Conexas, Alicante, Spania
VC – Virtual Campus Lda, Porto, Portugalia
2.2. Fundaţia pentru Promovarea Antreprenoriatului (FRP, Polonia) va derula competiţia în numele partenerilor.

§ 3. Înscrierea
3.1. Participanţii sunt rugaţi să trimită solicitările de participare pe baza formularelor de înscriere şi conform regulilor competiţiei.
3.2. Participanţii trebuie să trimită formularele de înscriere (Etapa 1) prin intermediul platformei Virtual Challenge Community (VCC) şi să pregătească planuri de afaceri (Etapa 2) şi prezentările (Etapa 3) înainte de data de 15.06.2018.
3.3. A treia etapă constă în prezentarea ideii pe platforma VCC şi pe site-urile partnerilor.
3.4. Etapa 4 constă în votarea online pentru cele mai bune idei şi va avea loc în perioada
16-30.06.2018. Vor fi premiate trei proiecte cu cele mai mari punctaje.
3.5. Etapa 5 se referă la anunţarea rezultatelor la şedinţa din Polonia pe 5.07.2018, pe site-urile partenerilor şi pe platforma VCC.
3.6. În Etapa 6 trei dintre cele mai bune proiecte vor fi trimise pe platforma Indiegogo.com.
3.7. Drepturile de proprietate intelectuală implicate în trimiterea ideilor vor rămâne participantului.
3.8. FRP nu va fi responsabilă pentru nicio dispută legată de drepturi de proprietate intelectuală.

§ 4. Reguli generale
4.1. Participarea la această competiţie este gratuită.
4.2. Competiţia este deschisă tuturor părţilor interesate din ţările partenere: Grecia, Italia, Polonia, Portugalia, România şi Spania.
4.3. Competiţia este disponibilă pentru idei legate de piele: produse, tehnologii sau servicii (în cadrul industriei de pielărie).
4.4. În această competiţie pot participa indivizi sau echipe (ca participanţi).
4.5. Fiecare participant poate trimite maxim 3 soluţii.
4.6. Fiecare participant va descrie un produs nou sau îmbuntătăţit (care nu este comercializat în prezent).
4.7. Toate aplicaţiile, planurile, prezentările şi proiectele se vor trimite în LIMBA ENGLEZĂ.

§ 5. Premii
5.1. Toţi participanţii care au trimis idei conform cu regulile competiţiei vor primi un „Certificat de participare”. Cele mai bune cinci proiecte vor primi diplome. Trei persoane/grupuri câştigătoare (conform p. 3.4) ale competiţiei pentru produse inovative din piele vor primi sprijin pentru lansarea campaniei de finanţare participativă (crowdfunding) prin www.indiegogo.com. Sprijinul constă în oferirea unor sfaturi câştigătorilor în vederea descrierii proiectelor acestora într-un mod în care să le permită înscrierea pe Indiegogo.com.
5.2. Banii strânşi prin intermediul campaniei vor sta în totalitate la dispoziţia câştigătorilor; câştigătorii vor urma regulile Indiegogo.
5.3. FRP nu va fi responsabilă pentru lipsa strângerii unei sume suficiente pe parcursul campaniei Indiegogo.

§ 6. Etapele competiţiei
6.1. Ideea – Etapa 1
6.1.1. Participanţii vor completa formularul de înregistrare online (1A. Formular de înregistrare pentru inventatori) pe platforma Virtual Challenge Community. Acesta trebuie să conţină următoarele informaţii:
– titlul proiectului,
– o scurtă descriere a proiectului – maxim 300 caractere inclusiv spaţii şi punctuaţie,
– 3 cuvinte cheie,
– domeniul specific al proiectului,
– etapa de dezvoltare a proiectului,
– tipul de inovare,
– informaţii despre opţiunea participantului de a căuta parteneri pentru proiectul său şi dacă da, în ce domeniu sau specializare.
6.1.2. Părţile interesate pot, de asemenea, participa la competiţie ca membri care sprijină grupul creativ. Aceştia pot căuta şi împărtăşi idei pentru crearea unor produse inovative din piele. Aceştia vor completa un formular de înscriere online (1B. Formular de înscriere pentru persoanele interesate de cooperarea cu inventatorii) pentru părţile interesate care vor să coopereze. Formularul trebuie să conţină următoarele informaţii:
– datele părţilor interesate,
– experienţă în implementarea proiectelor inovative,
– domeniul în care o parte interesată ar dori să sprijine iniţiatorul de proiect,
– descrierea rolului părţii interesate în proiect – maxim 300 caractere inclusiv spaţii şi punctuaţie.
6.2. Planul pentru mici afaceri – Etapa 2
6.2.1. Participanţii (indivizi sau grupuri) îşi vor oficializa ideile creative utilizând un model de plan pentru mici afaceri (2A. Model de plan pentru mici afaceri).
6.2.2. Planul de afaceri trebuie să conţină următoarele informaţii:
– titlul proiectului*,
– ideea de proiect şi elementul inovator al acestuia – maxim 350 caractere inclusiv spaţii şi punctuaţie,
– analiza de piaţă – maxim 150 caractere inclusiv spaţii şi punctuaţie,
– piaţa ţintă pentru un produs/serviciu,
– veniturile şi costurile estimate ale proiectului,
– posibilităţile de finanţare a proiectului,
– obiectivele şi justificarea finanţării participative (crowdfunding),
– recompensele propuse pentru sponsori.
6.3. Prezentarea – Etapa 3
6.3.1 Prezentarea PPT (3A. Model de prezentare) (6-10 slide-uri) trebuie să conţină următoarele:
– introducere,
– explicaţia ideii inovative în domeniul pielăriei,
– explicaţia pieţii ţintă,
– scopul campaniei de finanţare participativă.
6.4. Planul pentru mici afaceri şi prezentarea vor fi promovate prin intermediul platformei VCC, site-urilor partenerilor şi reţelelor de socializare. Publicul va fi rugat să voteze online.