Obiectivul acestui rezultat este de a crea conţinutul pentru Cadrul european al calificărilor (EQF) pentru Noul manager al IMM-urilor eficiente şi inovatoare din domeniul pielăriei; un descriptor de calificări pe baza rezultatelor învăţării, indiferent de modul sau de locul în care acestea sunt obţinute, cu scoruri ECVET. Acest EQF va servi ca instrument de referinţă pentru a compara nivelurile de calificare ale diferitelor sisteme de calificare şi pentru a promova atât învăţarea continuă şi oportunităţile egale în societatea bazată pe cunoaştere, cât şi continuarea integrării pieţei de muncă europene, respectând în acelaşi timp diversitatea sistemelor naţionale de educaţie.