cticCTIC  – Centro Tecnológico das Indústrias do Couro (PT)

www.ctic.pt

CTIC – Centrul Tehnologic Portughez pentru Industria de Pielărie a fost înfiinţat oficial în 1992, la iniţiativa companiilor din industria pielăriei şi a asociaţiei sectorului şi cu participarea statului portughez.
CTIC oferă sprijin ştiinţific şi tehnologic sectorului, asumându-şi un rol predominant în implementarea unor noi tehnologii şi procese, în cercetare şi dezvoltare şi în protecţia mediului, conducând sectorul spre sofisticare tehnică, inovare, raţionalizarea proceselor, reducerea costurilor, creşterea şi diversificarea productivităţii.

incdtps


INCDTP –  Institutul National De Cercetare-Dezvoltare Pentru Textile Si Pielarie (RO)

www.certex.ro

Institutul de Cercetări Pielărie-Încălţăminte (ICPI) este Sucursala Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie (INCDTP) înfiinţat în 1951 în Bucureşti. În România, INCDTP-ICPI are o experienţă deosebită şi deţine laboratoare de cercetare şi dezvoltare în domeniul prelucrării pielii, fabricării încălţămintei şi în domenii conexe. În ultimii ani, prezenţa dinamică şi pe scară largă a institutului pe plan naţional şi internaţional a făcut posibile dezvoltarea şi promovarea cercetării interdisciplinare aplicate în următoarele direcţii de cercetare şi dezvoltare: Tehnologii şi materiale avansate eco-inovatoare pentru industriile de pielărie, cauciuc şi încălţăminte; Reciclarea deşeurilor din sectorul de pielărie-încălţăminte şi valorificarea acestora în produse cu valoare adăugată; Biomateriale avansate pe bază de colagen cu aplicaţii în medicină, farmacie şi cosmetică; Încălţăminte medicală utilizată în tratamentul conservativ al patologiilor biomecanice ale membrelor inferioare; Studii privind factorii de mediu şi evaluarea gradului de degradare, proceduri/materiale de conservare şi tratare pentru restaurarea obiectelor istorice pe bază de colagen; învăţare continuă şi instruire pentru dezvoltarea unor noi aptitudini şi competenţe în sectorul de pielărie-încălţăminte; Studii şi strategii pentru creşterea competitivităţii şi capacităţii de CDI a sectorului românesc de pielărie-încălţăminte; Îmbunătăţirea sustenabilităţii sectorului de pielărie-încălţăminte prin controlul integrat al calităţii şi monitorizarea impactului asupra mediului în vederea obţinerii eco-eficienţei.

ciape-logo


CIAPE – Centro Italiano Per L’apprendimento Permanente (IT)

www.ciape.it

CIAPE este Centrul Naţional Italian pentru Învăţare Continuă, o organizaţie privată non-profit. CIAPE este o organizaţie inovatoare, fondată cu scopul de a conduce spre succes o comunitate în permanentă schimbare. Credem că doar învăţarea continuă garantează competitivitatea individului pe o piaţă globală a muncii. CIAPE realizează activităţi de instruire pentru a dezvolta şi valida competenţe non-tehnice, precum şi competenţe necesare pe viitoarea piaţă a muncii. Domenii de expertiză:

  • Cercetări sociale pentru organizaţii publice şi private la nivel regional, naţional şi european. Domenii: noi aptitudini pentru noi locuri de muncă, medii de învăţare inovatoare, certificări pentru învăţare informale, metodologii autobiografice, abordarea integrată a egalităţii şi managementul diversităţii;
  • Instruire ad hoc pentru adulţi şi companii, la clasă şi online (platformă pentru învăţare la distanţă, soluţii mobile de învăţare pentru dezvoltarea aptitudinilor neobişnuite);
  • Recunoaşterea şi certificarea cunoştinţelor acumulate prin învăţare non-formală şi informală;
  • • Planificarea proiectelor UE.

virtual-campus


Virtual Campus (PT)

www.virtual-campus.eu

Virtual Campus este un IMM pentru dezvoltare, instruire şi consultanţă în domeniile sistemelor informatice şi învăţării consolidate prin tehnologie. Viziunea sa este de a promova în mod activ dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere prin sprijinul acordat entităţilor publice şi private în procesul de concepere şi dezvoltare a strategiilor şi proiectelor care conduc la beneficii mai mari pentru societate. Personalul Virtual Campus formează o echipă multidisciplinară cu pregătire academică în domenii precum educaţie, psihologie, inginerie, management şi sisteme informatice. Virtual Campus a realizat cu succes conţinut e-learning multimedia pentru diferite platforme (PC, telefon mobil, tabletă) în diferite medii (online, autonom) în diferite scopuri (formare profesională, servicii de urgenţă, educaţie superioară, învăţământ secundar) şi în diferite domenii de aplicare (proiecte europene, contracte cu clienţii). În prezent, Virtual Campus se concentrează pe utilizarea „jocurilor serioase” şi a mediilor virtuale pentru educaţie şi formare şi au lansat mai multe produse pentru diferite grupuri ţintă. Virtual Campus este, de asemenea, unul dintre liderii SEGAN (Serious Game Network, Reţeaua Jocurilor Serioase), un grup european de practicieni şi experţi ai „jocurilor serioase”.


screenhunter_204-nov-25-20-29CRE.THI.DEV (GR)

http://www.crethidev.gr


instituto2INESCOP – Instituto Tecnologico Del Calzado Y Conexas (ES)

www.inescop.es

INESCOP este o organizaţie care oferă servicii industriei de încălţăminte şi industriilor conexe, alcătuită din întreprinderi din această industrie cu scopul de a desfăşura împreună activităţi tehnologice de interes pentru sector şi care nu pot fi realizate individual. Cunoscut în prezent ca Institutul Tehnologic pentru Industria de Încălţăminte şi Industrii Conexe, INESCOP şi-a început activitatea în 1971 şi operează ca organizaţie non-profit, având peste 600 de întreprinderi asociate în toată ţara. INESCOP este în special devotată transferului de cunoştinţe în domeniul materialelor, proceselor şi tehnologiilor. În general, se realizează cursuri pe termen scurt şi acţiuni specifice pentru întreprinderi individuale. Prin cursurile de formare organizate, INESCOP oferă expertiză în domenii precum controlul calităţii încălţămintei, producţie, materiale, aderenţă, tehnologia de tăbăcire şi finisare a pielii, mediu, controlul calităţii în fabrica de încălţăminte, confortul încălţămintei, designul artistic al încălţămintei, noi tendinţe în modă, designul asistat de calculator al încălţămintei şi calapodului, designul tocului şi tălpilor.

logo_frp_main


Fundacja Rozwoju Przedsiebiorczosci  – Foundation for Promotion of Entrepreneurship (PL) [video]

www.frp.lodz.pl

Fundaţia pentru Promovarea Antreprenoriatului (FPE) este o fundaţie privată, non-profit, înfiinţată în 1991. FPE oferă servicii de instruire, consultanţă şi informare. În calitate de centru regional al Reţelei de Servicii pentru IMM-urile Naţionale (KSU) şi al Centrului de Informaţii al Comunităţii (GCI), fundaţia oferă servicii de informare şi consultanţă întreprinderilor şi persoanelor care doresc să-şi înfiinţeze propria afacere. FPE a instruit peste 33.000 de persoane până acum. Din 2008, FPE este centru al reţelei Enterprise Europe Network. FPE iniţiază activităţi cu scopul de a dezvolta inovarea şi cooperarea între afaceri şi centre de CD, construind economii bazate pe cunoaştere şi promovând integrarea europeană. Încă de la început, FPE a fost partener şi coordonator al proiectelor pilot naţionale şi internaţionale, în domeniile: management modern, dezvoltarea exporturilor, protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, sectorul de textile, promovarea ştiinţei şi a realizărilor ştiinţifice, responsabilitatea socială corporativă, capacitatea de angajare în UE şi multe altele.